fbpx

Fitokannabinoidy w terapii bezsenności

Problem bezsenności narasta oraz obejmuje coraz większe kręgi społeczeństwa. Dane statystyczne mówią o doświadczeniu w ciągu roku epizodu bezsenności u 20% do nawet 60% populacji ogólnej, z przeważającą liczbą kobiet i osób starszych [1][3]. Zaburzenia snu to jeden z większych problemów XXI wieku, mogący skutkować wyraźnym obniżeniem się jakości życia i pogorszeniem stanu zdrowia. [2] Sen to bowiem podstawowa forma regeneracji organizmu człowieka. To właśnie w trakcie snu dochodzi do uruchomienia procesów naprawczych organizmu na wielu płaszczyznach.

CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI CHOROBOWEJ

Bezsenność (łac. insomnia) to jednostka chorobowa będąca zaburzeniem snu, mającym wpływ na zakłócenie ogólnego stanu zdrowia, w tym pogorszenie funkcjonowania osoby chorującej w ciągu dnia. Bezsenność definiujemy jako trudności w zasypianiu, utrzymaniu ciągłości snu lub niskiej jakości snu, podczas więcej niż trzech nocy w ciągu tygodnia przez okres dłuższy niż jeden miesiąc. [7]
Najczęstszymi przyczynami występowania bezsenności jest długotrwała ekspozycja na stres, zaburzenia i choroby psychiczne, w tym zaburzenia depresyjne i stany lękowe. U dużej części pacjentów skarżących się na zaburzenia snu częstą przyczyną jest również uzależnienie od alkoholu, leków uspokajających i nasennych, a także występowanie towarzyszących chorób związanych z bólem lub zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi. Niewielki procent bezsenności powodowany jest przez pierwotne zaburzenia snu wynikające z uwarunkowań genetycznych. [7]
Bezsenność ze względu na zaburzenie podstawowej, biologicznej potrzeby organizmu człowieka – snu, może skutkować wyraźnym rozdrażnieniem, obniżeniem aktywności i produktywności, spadkiem odporności i wydolności organizmu, brakiem koncentracji, a także złym samopoczuciem oraz częstymi, dokuczliwymi bólami głowy, mięśni czy stawów. [4]
Długotrwała bezsenność uważana jest za czynnik ryzyka chorób układu krążenia, przewlekłego bólu, depresji, lęku, cukrzycy, otyłości, czy nawet astmy.

LECZENIE BEZSENNOŚCI

W przypadku regularnego występowania trudności z zaśnięciem lub utrzymaniem ciągłości snu,
w celu diagnozy należy zgłosić się do lekarza rodzinnego, który oceni ogólny stan zdrowia pacjenta oraz wykona podstawowe badania. Najważniejszym elementem leczenia zaburzeń snu jest prawidłowe rozpoznanie przyczyny zaburzeń snu i postawienie właściwej diagnozy.
Stosowanie tradycyjnych środków farmakologicznych, w tym leków na bazie ziół i melatoniny może powodować wystąpienie niepożądanych skutków ubocznych takich jak objawy depresyjne, uczucie niepokoju i spowolnienia myślenia, nudności, bóle i zawroty głowy oraz powstanie tolerancji na podawany lek. Możliwe jest również uzależnienie. U osób przyjmujących regularnie melatoninę oraz leki nasenne w celu leczenia bezsenności, często zauważalny jest występujący problem braku energii w ciągu dnia oraz porannego otępienia pomimo przespania całej nocy.
Zasadne może być więc podjęcie alternatywnej terapii z wykorzystaniem fitokannabinoidów pochodzących z konopi włóknistych Cannabis sativa L. bądź wsparcie leczenia konwencjonalnego poprzez wprowadzenie kannabinoidów jako związków wspomagających terapię zasadniczą.

TERAPIA FITOKANNABINOIDAMI

Potencjał terapeutyczny fitozwiązków, w tym kannabinoidów, znajdujących zastosowanie
we wspomaganiu leczenia bezsenności można ocenić jako duży i perspektywiczny, ze względu na coraz większą ilość badań klinicznych mówiących o właściwościach fitokannabinoidów znajdujących się w konopiach włóknistych.
Związki te mogą wspomagać organizm na wielu płaszczyznach, mających związek z bezpośrednimi przyczynami bezsenności. Wśród najlepiej prosperujących fitokannabinoidów znajdujących się
w roślinach konopi i wykazujących właściwości mogące wspierać organizm w walce z bezsennością możemy wyróżnić kannabidiol (CBD) oraz kannabinol (CBN).

WŁAŚCIWOŚCI KANNABIDIOLU I KANNABINOLU

Kannabidiol (CBD) może wspomagać:

 • uspokojenie [8]
 • redukcję poziomu stresu w organizmie [8]
 • optymalną jakość snu [5]
 • utrzymanie dobrego nastroju [5]

Kannabinol (CBN) może wspomagać:

 • relaksację i odprężenie organizmu
 • ułatwianie zasypiania

REKOMENDOWANE PRODUKTY:

 • olejek konopny z ekstraktem z konopi włóknistych, standaryzowany
  na zawartość kannabidiolu – CBD,
 • olejek konopny z ekstraktem z konopi włóknistych standaryzowany
  na zawartość kannabinolu – CBN
 • kapsułki zawierające mieszanki ziół: konopi, chmielu, melisy

UWAGI DODATKOWE:

Szukamy oraz dopasowujemy do pacjenta najlepszą i najefektywniejszą ilość dostarczanych fitokannabinoidów, mających realny wpływ na poprawę jakości życia pacjenta. Uzupełnieniem terapii może być wprowadzenie terpenów bądź blendów terpenowych, opartych o przeważającą ilość monoterpenów takich jak linalol czy mircen.

PODSUMOWANIE

Fitokannabinoidy takie jak kannabidiol czy kannabinol, ze względu na swój potencjał terapeutyczny, w tym konkretne właściwości wspomagające organizm człowieka, mogą znaleźć swoje zastosowanie zarówno w terapii zasadniczej leczenia bezsenności, jak i jej pośrednim wsparciu. Rosnąca liczba dostępnych badań klinicznych oraz publikacji naukowych potwierdzających skuteczność stosowania kannabinoidów w terapii bezsenności, a także jej bezpośrednich przyczyn, pozwala bardzo optymistycznie patrzeć w przyszłość problemu bezsenności, co z kolei przekłada się na rosnące grono zwolenników naturalnych preparatów opartych o składniki pochodzące z roślin konopi, w tym konopi włóknistych Cannabis sativa L..

BIBLIOGRAFIA

[1] Benjamin James Sadock, Virginia Alcott Sadock, Pedro Ruiz: Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. Wydanie 11. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-1609139711.

[2] Burman D. Sleep Disorders: Insomnia. FP Essent. 2017 Sep;460:22-28. PMID: 28845958.

[3] J. Rybakowski, S. Pużyński, J. Wciórka: Psychiatria. T. 2. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010,
s. 501–515. ISBN 978-83-7609-102-0.

[4] Kaur H, Spurling BC, Bollu PC. Chronic Insomnia. 2022 Jul 12. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 30252392.

[5] Mechoulam, R., Peters, M., Murillo‐Rodriguez, E., & Hanuš, L. O. (2007). Cannabidiol–recent advances. Chemistry & biodiversity, 4(, 1678-1692.

[7] Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

[8] Pisanti, S., Malfitano, A. M., Ciaglia, E., Lamberti, A., Ranieri, R., Cuomo, G., … & Bifulco, M. (2017). Cannabidiol: State of the art and new challenges for therapeutic applications. Pharmacology & therapeutics, 175, 133-150.

Autor: Maciek Przybylski